Better Life


ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
Αυτό είναι ένα τέταρτο χαρακτηριστικό καλής επικοινωνίας που θα πρέπει να προστεθεί στη λίστα μας. Πρέπει να δείξουμε καθαρά ο ένας στον άλλον ότι νοιαζόμαστε, σεβόμαστε και εκτιμούμε το σύντροφό μας. Σε κανένα δεν αρέσει να τον αγνοούν, να τον αντιμετωπίζουν ως ‘’μέρος της επίπλωσης’’ ή να τον θεωρούν δεδομένο. Κάτι τέτοιο μας ενοχλεί όταν π.χ. μας φέρεται άσχημα κάποιος πωλητής σ’ ένα μαγαζί, πόσο μάλλον όταν μας αντιμετωπίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο ο σύντροφός μας! Το να ενθαρρύνουμε λόγια και πράξεις, να λέμε ‘’ευχαριστώ’’ ή να εκφράζουμε την εκτίμησή μας είναι τόσο αναγκαίο αλλά και τόσο εύκολα το αμελούμε.
8 Κατά το χειρισμό μιας διαμάχης χρειάζο-νται περισσότερο – αλλά και δοκιμάζονται σφο-δρά – οι επικοινωνιακές ικανότητες. Η διαμάχη σ’ ένα γάμο είναι πιθανό και επόμενο να συμβεί. Μερικές φορές αφορά κοινότυπα θέματα και άλ-λες στόχους και τον τρόπο πραγματοποίησής τους. Μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις συμ-φερόντων, γνωμών, απόψεων σχετικά με τη χρήση του χρόνου ή των χρημάτων, ή ακόμη και με το χειρισμό των παιδιών.
Συχνά αυτό που είναι σημαντικό για ένα ά-τομο, δε φαίνεται και τόσο σημαντικό για τον άλ-λον. Αυτό που υπάρχει κατά βάθος, είναι το γε-γονός ότι δυο άνθρωποι έχουν πολύ διαφορετι-κές ιδέες σχετικά με το ‘’τι πρέπει να γίνει’’ κι αυ-τό απειλεί να ενεργοποιήσει μεγάλη ένταση. Μερικές φορές περιλαμβάνει σύγκρουση θελή-σεων και προσωπικοτήτων.
Αν ένα ζευγάρι δεν μάθει τρόπους να χειρί-ζεται αυτές τις καταστάσεις η σύγκρουση μπορεί να γίνει καταστροφική και η επικοινωνία γίνεται κλειστή και εχθρική. Οι παρατηρήσεις που θα γίνουν - σ’ αυτή την περίπτωση – θα είναι στην πραγματικότητα επιθέσεις εναντίον του άλλου, παρά σχόλια πάνω στο θέμα που συζητείται. Αν και οι δύο πλευρές λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να μοιραστούν, ν’ ακού-σουν και ν’ ανταποκριθούν στις απόψεις ο ένας του άλλου. Θα υπάρχει μόνο αυξανόμενος θυ-μός και δύο άνθρωποι σ’ ένα μονόδρομο μη ε-πικοινωνίας, όπου ο καθένας προσπαθεί να ε-πηρεάσει τον άλλον ώστε να υιοθετήσει τις α-πόψεις του.
Στην καταστροφική σύγκρουση ο σύντροφος γίνεται αντίπαλος που πρέπει να νικηθεί και να κατατροπωθεί με δυνατά μέσα.
Δεν υπάρχει θέση για σεβασμό, δικαιοσύνη και λογική ανάμεσα σε ίσους. Αυτά υποχωρούν μπροστά σε επιδείξεις δύναμης, ‘’ποδοπατήματα’’, υψωμένες φωνές, ‘’νταηλίκια’’, επικλήσεις εξουσίας και μερικές φορές σε υστερικά ξεσπάσματα σωματικής βίας. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τι αρχικά θέματα χάνονται μέσα στη γενική αναστάτωση, η σύγκρουση αυξάνει, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται, τίποτα δεν λύνεται, οι ελπίδες συντρίβονται και στην απόσυρση βρίσκεται καταφύγιο. Αυτό δεν δίνει λύση σε τίποτα και η ‘’μάχη’’ είναι πιθανό να συνεχιστεί κάποια στιγμή αργότερα, στο μέλλον. Ακόμη όμως κι αν δε συνεχιστεί, οι συγκεντρωμένες και αποθηκευμένες μνησικακίες και απογοητεύσεις είναι πιθανό να βαραίνουν το ζευγάρι στο μέλλον.


Πρέπει να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος και αυτός υπάρχει. Η καθ’ εαυτή σύγκρουση δεν είναι κάτι κακό. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν διαφορετικές ιδέες και στόχους και μέσω εποικοδομητικής εξερεύνησης των διαφορών τους, μπορούν να τις εξευγενίσουν και βελτιώσουν μαζί. Δύο κεφάλια είναι καλύτερα από ένα και οι συνδυασμένες προσπάθειες ενός αγαπημένου ζευγαριού είναι επόμενο να αποβούν πιο ικανοποιητικές και αποτελεσματικές σε σύγκριση με ένα ζευγάρι ‘’κλειδωμένο’’ σε καταστροφική διαμάχη.

 


Υγεία: Το δώρο της φύσης
Ο γάμος είναι ένα ταξίδι
Συζητώντας, ακούγοντας και διευθετώντας τα πράγματα
Το να γνωρίζεις μέσω του να ακούς
Μιλώντας και συζητώντας
Να καταλαβαίνεις χωρίς λόγια
Ενθάρρυνση

Το νερό νικά... ξανά
Γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι;
Παράγοντας κινδύνου 3: Τρόπος ζωής
Όραση, η θαυμαστή αίσθηση
Να κοιτάζεις και να σου αρέσει αυτό που βλέπεις
Στρες, ο χειρότερος εχθρός
Υγεία Με Φολικό Οξύ
Καρκίνος του προστάτη
Οστεοπόρωση και Πρωτεϊνη
Προλάβετε πριν πάθετε
Ένα σημαντικό ενθύμιο
Ποτέ δεν είναι αργά για να σταματήσετε κάπνισμα
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Τι είδους καρκίνο κινδυνεύετε να πάθετε στην ηλικία σας;
Η βιολογική σας ηλικία
Το μητρικό γάλα είναι το καλύτερο
Αέρας
Αλκοόλ και κάπνισμα προκαλούν πρόωρη γήρανση
Διακοπές για ανανέωση ή μια από τα ίδια;

Επαρκής Ανάπαυση
Σωστή διατροφή
Καθαρός αέρας
Καθαρό νερό
Επαρκής άσκηση

Επιστροφή στην μεσογειακή παραδοσιακή διατροφή
Συνέπειες των φυτοφαρμάκων σε παιδιά
Βασικές αρχές σωστής διατροφής στην παιδική ηλικία

Ο ευεργετικός ρόλος της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής
Διαγραμματική απεικόνιση των διατροφικών συστάσεων σε επίπεδο τροφίμων
Φίλοι γονείς τι τρώνε τα παιδία σας;

Η λειτουργία του μετωπιαίου λοβού

Ο καταστραμμένος μετωπιαίος λοβός προκάλεσε τη χειροτέρευση του χαρακτήρα

Ο τρόπος ζωής μπορεί επίσης να καταστρέψει τον μετωπιαίο λοβό
Οι λειτουργίες του μετωπιαίου λοβού

Περιοδικό "Καλύτερη Ζωη"
Κάντε στους φίλους σας το καλύτερο δώρο. Μια ετήσια συνδρομή στο "Καλύτερη ζωή"

Προηγούμενη Σελίδα        Υγεια - Διατροφή : www.betterlife-magazine.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr