Better Life


ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ, ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ο γάμος είναι μια ειδική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων – μιας γυναίκας κι ενός άντρα – και το να δουλεύουν μαζί αρμονικά είναι ένα σημα-ντικό απαιτούμενο προσόν.
Το να δουλεύουν μαζί αποτελεσματικά και να απολαμβάνει ο ένας τον άλλον, μπορεί να συμβεί όταν οι σύντροφοι μάθουν να επικοινω-νούν ανοιχτά και με φροντίδα – ποιοτική επικοι-νωνία. Αυτό απαιτεί προσπάθεια. Το να δίνεις και να λαμβάνεις βοήθεια, να υποστηρίζεις και να ενθαρρύνεις, ανταποκρινόμενοι στις προκλή-σεις και δουλεύοντας κατά τη διάρκεια των κρί-σεων, είναι μια διαδικασία που πρέπει να μαθευ-τεί. Μόλις αυτό γίνει, καθιστά ικανό το ζευγάρι να δουλέψει με αρμονία και να αναπτυχθεί μέσα στο γάμο. Αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά πολ-λές πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο και αμελούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητες επικοινωνίας μας μαζί.
Ποια είναι λοιπόν καλή επικοινωνία, με ‘’χει-ροπιαστούς’’ όρους; Μια μελέτη1 σε ένα πανε-πιστήμιο στις Η.Π.Α., εξέτασε τις φόρμες επικοι-νωνίας που χρησιμοποίησαν ευτυχισμένα ζευ-γάρια και τα σύγκρινε με προβληματικά ζευγάρια που ζητούσαν συμβουλές για το γάμο. Υπήρ-χαν τρία χαρακτηριστικά της ευεργετικής επικοι-νωνίας: το να γνωρίζεις μέσω του να ακούς, το να μιλάς και να συζητάς, και να καταλαβαίνεις χωρίς λέξεις. Ας τα εξετάσουμε λίγο περισσότε-ρο.

1. ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΣ:
Τα ευτυχισμένα ζευγάρια δούλεψαν σκληρά στο να γνωρίσουν τι προσπαθούσε να τους πει ο σύντροφός τους στα περισσότερα θέματα. Ήταν έτοιμοι να ακούσουν προσεκτικά ο ένας τον άλ-λο, να ακούσουν τι πραγματικά είχε ειπωθεί και πια αισθήματα εκφράζονταν. Διάλυση της επι-κοινωνίας συμβαίνει όταν δυο άνθρωποι εμμέ-νουν τόσο στο να ‘’περάσουν’’ τις δικές τους απόψεις και συναισθήματα, που αποτυγχάνουν να καταλάβουν την άποψη του άλλου. Η συζή-τηση γίνεται μονόδρομος και πέφτει πάνω σε ‘’κουφά αυτιά.’’
Τα χαρούμενα ζευγάρια απέφευγαν επίσης αντιδράσεις που αποσπούσαν την προσοχή, καθώς και προκλητικές δηλώσεις. Ενέργειες που πιθανόν να εμποδίσουν αυτό που ο άλλος προσπαθεί να εκφράσει. Επίσης το να ζητήσει κανείς διευκρινήσεις σχετικά με το μήνυμα που προσπαθεί ο άλλος να μεταφέρει, μπορεί να βοηθήσει την ακρίβεια της επικοινωνίας. Αυτό συχνά ονομάζεται ‘’ενεργή ακρόαση’’. Φυσικά μπορούμε να γνωρίσουμε ένα άτομο μόνο όταν αυτό είναι έτοιμο να μας επιτρέψει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να ακούσουμε μόνο όταν εκφράζεται κάτι με σκοπό εμείς να το ακούσουμε.

2. ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ:
Τα ευτυχισμένα ζευγάρια απολαμβάνουν να μοιράζονται τις ζωές τους. Δεν είναι μαζί από συνήθεια ή για ευκολία, αλλά πραγματικά απολαμβάνουν να μιλούν και να συζητούν μεταξύ τους. Αλλά για πια πράγματα μιλούν; Τα ζευγάρια στη μελέτη έκαναν έναν κατάλογο με 8 σημαντικά θέματα:

- Συζητούν για ευχάριστα ή δυσάρεστα πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρ-κεια της ημέρας.
- Συζητούν για πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν.
- Προτιμούν να συζητούν τα προσωπικά τους θέματα μεταξύ τους παρά με κά-ποιον τρίτο.
- Συζητούν θέματα που αφορούν το γάμο τους (καθώς και τα παιδιά).
- Συζητούν σημαντικές ατομικές αξίες και συναισθήματα χωρίς περιορισμούς ή αμηχανία.
- Συζητούν τα σημαντικά θέματα μαζί πριν πάρουν κάποια απόφαση.
- Συζητούν προσωπικά προβλήματα και θέματα γύρω από τα οποία υπάρχουν κάποιες διαφωνίες.
- Συζητούν για το πώς οι σεξουαλικές τους ανάγκες εκπληρώνονται μέσα στο γάμο τους.
Αναλύοντας τα παραπάνω θέματα, δίνονταν στους συντρόφους η ευκαιρία να μένουν σε ε-παφή με τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τα συναισθήματα του άλλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνονταν ευκολότερο το να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και να αντιμετωπί-σουν καλύτερα νέες ή δύσκολες καταστάσεις.
Όταν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, το ζευγάρι μπορεί να βρεθεί σε συναισθηματική διάσταση. Θα γνωρίζει ο ένας τον άλλο λιγότερο και με το χρόνο θα αποξενωθούν. Η συνήθεια του να μοιράζονται και να συζητούν τα θέματα μπορεί εύκολα να χαθεί, γι’ αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να γίνεται συχνή εξάσκηση.

 


Υγεία: Το δώρο της φύσης
Ο γάμος είναι ένα ταξίδι
Συζητώντας, ακούγοντας και διευθετώντας τα πράγματα
Το να γνωρίζεις μέσω του να ακούς
Μιλώντας και συζητώντας
Να καταλαβαίνεις χωρίς λόγια
Ενθάρρυνση

Το νερό νικά... ξανά
Γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι;
Παράγοντας κινδύνου 3: Τρόπος ζωής
Όραση, η θαυμαστή αίσθηση
Να κοιτάζεις και να σου αρέσει αυτό που βλέπεις
Στρες, ο χειρότερος εχθρός
Υγεία Με Φολικό Οξύ
Καρκίνος του προστάτη
Οστεοπόρωση και Πρωτεϊνη
Προλάβετε πριν πάθετε
Ένα σημαντικό ενθύμιο
Ποτέ δεν είναι αργά για να σταματήσετε κάπνισμα
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Τι είδους καρκίνο κινδυνεύετε να πάθετε στην ηλικία σας;
Η βιολογική σας ηλικία
Το μητρικό γάλα είναι το καλύτερο
Αέρας
Αλκοόλ και κάπνισμα προκαλούν πρόωρη γήρανση
Διακοπές για ανανέωση ή μια από τα ίδια;

Επαρκής Ανάπαυση
Σωστή διατροφή
Καθαρός αέρας
Καθαρό νερό
Επαρκής άσκηση

Επιστροφή στην μεσογειακή παραδοσιακή διατροφή
Συνέπειες των φυτοφαρμάκων σε παιδιά
Βασικές αρχές σωστής διατροφής στην παιδική ηλικία

Ο ευεργετικός ρόλος της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής
Διαγραμματική απεικόνιση των διατροφικών συστάσεων σε επίπεδο τροφίμων
Φίλοι γονείς τι τρώνε τα παιδία σας;

Η λειτουργία του μετωπιαίου λοβού

Ο καταστραμμένος μετωπιαίος λοβός προκάλεσε τη χειροτέρευση του χαρακτήρα

Ο τρόπος ζωής μπορεί επίσης να καταστρέψει τον μετωπιαίο λοβό
Οι λειτουργίες του μετωπιαίου λοβού

Περιοδικό "Καλύτερη Ζωη"
Κάντε στους φίλους σας το καλύτερο δώρο. Μια ετήσια συνδρομή στο "Καλύτερη ζωή"

Προηγούμενη Σελίδα        Υγεια - Διατροφή : www.betterlife-magazine.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr